Nieuwe bedrijfsnaam: Copywriter Collective

Is copywriting de nummer 1 freelance opdracht in de reclame?

Na 10 jaar ‘The Collective of International Advertising Creatives’ te zijn geweest, besloten we om 2013 te starten met het veranderen van onze naam naar ‘The Copywriter Collective’. Het is een kleine verandering, maar wij voelen ons genoodzaakt om ons merk te versterken en ons te differentiëren van de miljoenen andere Collectieven binnen de verschillende bedrijfstakken.

Vorig jaar waren meer dan 85% van al onze opdrachten voor copywriters – de ene helft voor Engelse copywriters en de andere helft voor andere nationaliteiten – en dus is het duidelijk wat de reclamewereld van ons nodig heeft.

Eerste op de lijst van copywriters bij Google.

Iedereen weet dat het internet het begin en het einde van onze industrie betekent en dat zoekmachines beslissen wie de winnaars zijn en wie de verliezers. Het is onze ambitie om bovenaan de lijst te verschijnen wanneer men ‘copywriter’ googlet en om dit te bereiken, moeten we het woord in onze naam verwerken.
We willen creative directors, strategen, art directors en designers blijven vertegenwoordigen. De opdrachten voor art directors en designers kwamen vooral voort uit het feit dat zij moesten samenwerken met copywriters die al aan een bepaalde opdracht werkten. Ook al betekent dit minder werk voor art directors en designers, we hopen dat we met onze nieuwe naam The Copywriter Collective, meer werk voor hen kunnen genereren.

Er was enige discussie over de grammaticale correctheid van The Copywriter Collective. Het is vooral van belang omdat we schrijvers zijn – The Copywriter’s Collective is technisch gezien correct, maar omdat we internationaal opereren, kan het verwarrend zijn voor onze klanten, dus we hebben het zo simpel mogelijk gehouden.

Er zal spoedig een nieuw logo komen. We zullen daarbij hetzelfde lettertype en dezelfde huisstijl aanhouden.